Mãn kinh là gì?

Mãn kinh là gì?

Video Resource   Mãn kinh là gì? What is the menopause? Vietnamese   Ch   Transcript Tất cả phụ nữ sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh.Đó là khi kinh nguyệt ngừng lại, và nó thường xảy ra ở độ tuổi từ 45 đến 55 tuổi,mặc dù khoảng 1/10 phụ nữ có thể trải qua...